Skip links

Nove publikacije:

Jere Drpić objavio je dva nova znanstvena rada, 
Prilog poznavanju trase via magna između Varaždina i Križevaca

Objavljen je u časopisu Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, No. 33, 2022
Sažetak rada:

Via magna, poznata je iz srednjovjekovnog izvora kao cesta između Varaždina i Križevaca. Većina autora zbog atribut magna pretpostavlja njeno antičko podrijetlo, što međutim nije bilo dosada konkretno potvrđeno. Kako bi istražili upravo te pretpostavke, koncentrirali smo se na istraživanje prostornih odnosa lokaliteta koji se u izvoru spominju na samoj trasi; Varaždin, Kozji Hrbet i Križevce, odnosno njihovom geoprometnom potencijalu u optimalnom povezivanju. Naime, ukoliko se zaista radi o cesti koja je bila dio rimske cestovne mreže, pretpostavili smo da bi prema principima rimskog prakticionizma, navedeni lokaliteti bili povezani optimalnim koridorom, koji je omogućavao najekonomičnije tj. najefikasnije spajanje/markiranje važnijih točaka u prostoru, pritom omogućavajući promet kolima i u brdskom području, zbog čega je cesta potencijalno i nazvana magnom. Kao osnovi alat za istraživanje u ovom radu smo koristili GIS, odnosno Least Cost Path analizu, za izračun optimalnih ruta u brdskim područjima, te points to path metodu, za utvrđivanje potencijala linijskog povezivanja u nizinskim područjima. Rezultati istraživanja pokazuju kako optimalna ruta markira upravo poznate antičke lokalitete, što ide u prilog pretpostavljenom rimskom korištenju iste, a Kozji Hrbet pokazao se ključnim prijevojem za potrebe trasiranja ceste za prometovanjem životinjskim zapregama. Na temelju generiranih podataka, predložili smo stoga konkretnu trasu ceste Via Magna, a time i “arheološki koridor” unutar kojeg je najrealnije u budućnosti očekivati eventualne materijalne ostatke same ceste.
Puna verzija ovog rada dostupna je na portalu Hrčak putem linka:

https://hrcak.srce.hr/clanak/419370

znanstveni rad,

Prostorna analiza rimske ceste: InceroStravianisMursa. Brdska dionica

Objavljen je u časopisu Annales Instituti Archaeologici , Vol. XVIII No. 1, 2022
Sažetak rada:

Fokus ovog rada je na istraživanju brdske dionice rimske ceste koja je vodila od naselja Incero (Požeška kotlina) preko Stravianae (okolica Našica?) do Mursae (Osijek), a koja se spominje u rimskom itineraru kao dio regionalne ceste SisciaMursa. Raniji istraživači ove ceste iznose podatak da je antička cesta prema putnoj postaji Stravianis bila trasirana kroz gorje Krndiju, a najčešće se ubicira nedaleko od Bedemgrada odnosno Gradca Našičkog, na čijem je širem području u dosadašnjim istraživanjima zabilježena i najveća koncentracija rimskih nalaza na području Krndije. Kako bi istražili geoprometne karakteristike predmetne dionice ove rimske ceste odnosno pokušali shvatiti razloge trasiranja ove rimske ceste brdskim područjem Krndije, u ovom radu smo primjenili metode i alate koje koristi arheologija krajolika odnosno mogućnosti geografskog informacijskog sustava. Unutar tog sustava smo georeferencirali podatke iz izvora, literature i terenskih pregleda te koristeći Least Cost Path algoritam generirali optimalne rute između ključnih točaka, što je omogućilo geoprometnu analizu i predikciju najpotentnijih koridora kojima je mogla biti trasirana predmetna dionica. Primjenom ovakve metodologije dobili smo rezultate koji na temelju konkretnih prostornih analiza u velikoj mjeri potvrđuju ranije pretpostavke o trasi, ali i donose neka nova saznanja koja ukazuju na mogućnost trasiranja ove ceste alternativnim odnosno direktnijim pravcem prema Mursi, koji ranije nije uziman u obzir.

Puna verzija ovog rada dostupna je na portalu Hrčak putem linka:

https://hrcak.srce.hr/clanak/419307

te na:

https://www.bib.irb.hr/1251164

Join the Discussion

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.