Skip links

Ciljevi projekta život na rimskoj cesti

Ciljevi projekta život na rimskoj cest su:

  • Uspostava istraživačke skupine; uspješan rad skupine
  • Tipologija rimske keramike i primjena komparativnih podataka o keramici unutar mikro regije
  • Multidisciplinarne analize
  • Analiza povezanosti rimskih ruta i kasnoavarskih nalazišta
  • kreiranje baze podataka -rimski period, avarski period
  • Organiziranje međunarodnih okruglih stolova, konferencija i seminara
  • rad na doktorskim dizertacijama
  • Sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i objavljivanje u znanstvenim časopisima.
  • Stvaranje funkcionalne interdisciplinarne i međunarodne mreže suradnika iz različitih grana arheologije, arheološke znanosti i prirodne znanosti koja će pomoći pri primjeni novog projekta. Skupina od sedam vanjskih suradnika, kao što su arheolozi, bioarheolozi, zooarheolog, arheobotaničar iz različitih hrvatskih i međunarodnih institucija, bit će uključeni u postizanje ciljeva projekta. Ovom suradnjom će se formirati mreža znanstvenika kojom će se moći nastaviti rad i nakon završetka projekta, te prijava novog projekata
  • Cilj 10 – Prezentacija i popularizacija znanosti

 

Život na rimskoj cesti - Avari

Hrvatska zaklada za znanost
Institut za arheologiju