Skip links

Opis projekta život na rimskoj cesti

Ceste u rimsko doba bile su arterije samog Carstva. Povezivale su provincije i gradove, a bez njih Rimljani nisu mogli niti osvojiti niti zadržati se na područjima kojima su vladali. Rimske ceste stvorile su poveznice po kojima je u razdobljima nakon propasti Carstva organiziran život i osnivana su naselja. Inženjerske i geodetske vještine Rimljana pružile su temelj mnogim današnjim rutama. Život na nekim rimskim cestama nastavio se i nakon pada Carstva i nije prestao do danas. Glavni cilj projekta je interpretacija svakodnevnog života na rimskoj cesti, od početka rimske vlasti do razdoblja propasti, akulturacije i integracije novih identiteta. Ovaj projekt nudi priliku za novu perspektivu: kako se život razvija oko rimskih cesta i staze tijekom glavne upotrebe cesta i nakon što je završio?

Život uz ceste se nastavlja čak i nakon što je klasično razdoblje rimskoga života prošlo, a bivše rimske pokrajine su međusobno povezane s narodima različitih pozadina i podrijetla. Duh rimskog načina života ostaje snažan stoljećima nakon propasti i pada rimske države. Taj razvoj / proces možemo pratiti u arheološkom materijalu i stoljećima kasnije, a dvojnost je zapanjujuća:

s jedne strane, rimska kultura, u njenom promijenjenom obliku – snažno prilagođena novim povijesnim okolnostima i procesima – živi zahvaljujući ljudima i zajednicama koje podržavaju Romanski identitet kao vlastiti; S druge strane, izravni nasljednik rimske, mediteranske / bizantske kulture i identiteta snažno utječe (izravno i neizravno) i definira srednjevjekovnu materijalnu kulturu koju su stvorile nove populacije s potpuno različitim identitetima, ali smješteni u bivšim rimskim teritorijima / pokrajinama. Obe perspektive su fokus projekta, s različitih gledišta:

  • Život na rimskim cestama i stazama u rimsko doba, s obzirom na regionalne razlike (Lika – cesta Žuta Lokva, istočna Slavonija – Cibalae – Mursa)
  • Život neposrednih nasljednika i neizravnih sljedbenika (populacija kasnog Avarskog stanovništva iz 3 mjesta oko Cibala u istočnoj Slavoniji, bivša rimska pokrajina Panonnia Sirmiensis) rimske kulture u post-rimskom svijetu.

Interdisciplinarnim pristupom arheološkim istraživanjima, analizom arheološkog materijala, projekt će pokušati prikazati kako je organiziran život na rimskoj cesti. Aktivnosti na projektu koristit će terenski pregled i analize materijalnih ostataka kako bi pratile razvoj i propast rimskog načina života. Široka perspektiva projekta će, do kraja istraživanja, biti polazna točka / temelj za velik broj budućih usporedbi, istraživanja i projekata koji će istraživačkoj skupini omogućiti aktivno sudjelovanje u aktualnim temama, raspravama i istraživanjima u europskim arheologija.

U LRR projektu rimske ceste će se proučavati kao osnovna arterija rimskog svijeta, ali i kao metafora uvođenja, prihvaćanja i života rimskog načina života. Nakon propasti rimskog svijeta rimske ceste predstavljaju metaforu baštine i tradicije onoga što je nekada bilo veliko carstvo

Hrvatska zaklada za znanost
Institut za arheologiju