Skip links

Predavanje – Maja Miše – OTKAZANO

Greška u kopiranju: analize arheološkog materijala primjenom znanstvenih metoda

(studiji slučaja: Helenistička fina keramika iz Ise, Fara i Sikula & Helenističke i kasno republikanske amfore na dalmatinskim trgovačkim putovima)

OTKAZANO Knjižnica Instituta za arheologiju
Ulica Ljudevita Gaja 32, Zagreb

Zbog trenutne epidemiološke situacije u svijetu, predavanje kojem smo se veselili je OTKAZANO. Nadamo se da će se uskoro sve srediti i da će sve krenuti iznova…

Distribucija keramičkih posuda predstavlja ključni dokaz za gospodarski rast i društvene transformacije na Sredozemlju u drugoj polovici posljednjeg tisućljeća prije Krista. Povećanje trgovine rezultiralo je raširenom keramičkom proizvodnjom, standardizacijom oblika te razvojem regionalnih varijanti. Regionalne varijante razvile su se imitacijom ili pak greškom u kopiranju oblika i ukrasa. U kontekstu raširene trgovine i kompleksnog ekonomskog sustava helenističkog i rimskog razdoblja, analize arheološkog materijala primjenom znanstvenih metoda postaju neizostavne u studijama provenijencije keramike. Tijekom predavanja predstaviti će se različiti metodološki pristup studiji provenijencije keramičkog materijala na primjerima analiza helenističke fine keramike iz Dalmacije i amfora s kopnenih i podvodnih nalazišta.

Biografija Maja Miše

Dr Maja Miše doktorirala je 2010. godine na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu na temu Gnathia keramika na istočnoj obali Jadrana, u kojoj je razvila metodu za identificiranjem lokalne proizvodnje i tipologije Gnathia keramike iz Ise. Nakon 3-godišnjeg rada na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu, gdje je držala predavanja iz grčkog obrta i umjetnosti, 2013 godine odlazi na poslije doktorsko usavršavanje na Odsjek za arheologiju i povijest Sveučilišta u Solunu. Boravak u Solunu rezultirao je prvom sistematskom studijom o helenističkoj keramici na istočnoj obali Jarana, objavljenoj u Archepress u Oxfordu. Od 2014. godine do danas, Dr Miše je usavršila svoje znanje o znanstvenim analizama keramičkog materijala primjenom metoda iz prirodnih znanosti. Intenzivnim višegodišnjim treningom iz optičke mikroskopije, keramičke petrografije, mineralogije i geokemije, stekla je vještine samostalne analize keramike primjenom arheološke znanosti o materijalima. 

Dr. Maja Miše dobitnica je niza istraživačkih potpora, popit NEWFELPRO potpore Europske Komisije i RH Ministarstva znanosti i obrazovanja (2014-2017), internacionalne Marie Sklodowska Curie – International Fellowship (2018-2020), te potporu Američke nacionalno znanstvene fondacije (2019-2020). Pored monografije, autorica je niza znanstvenih članaka, objavljenih kao prvi autor u međunarodnim arheološkim časopisima, sudjelovala u nizu međunarodnim konferencija iz arheologije i arheološke materijalne znanosti, te održala niz pozvanih predavanja na internacionalnim sveučilištima. 

Dr. Maja Mise je trenutno voditeljica projekta Economy of Pre-Roman Adriatic Communities: amphora production and trade patterns in a changing world na UCL Institutu za arheologiju, gdje također sudjeluje u nastavi na magistarskim studijama: Laboratory and Instrumental Skills coarse of the MSc Archaeological Science: Technology and Materials programme, Archaeological Ceramics Analysis te je mentorica na 3 magistarske disertacija o analizama keramičkim materijala iz Hrvatske i Italije.  

Lecture

CANCELED!! Institute of archaeology

Ulica Ljudevita Gaja 32, Zagreb

Due to the current epidemiological situation in the world, the lecture we were looking forward to was CANCELED. We hope that everything will be settled soon and that everything will start again …

Maja Miše 

Copying error: archaeological material science analysis for ceramics (Case studies: Hellenistic ware from Issa, Pharos and Siculi & Hellenistic and Late Republican amphorae on Dalmatian trade routes)

Distribution of ceramic vessels present the key evidence for economic growth and social transformation in the Mediterranean in the second half of the last millennium BC. The increase of trade resulted in extensive multiregional ceramic production, standardisation of shapes and even development of regional variation. Regional variabilities in ceramic production developed from coping errors. In the context of extensive and complex economic trade systems of the Hellenistic and Roman periods, the material science-based analysis of ceramic material become essential in provenance studies. The lecturer will present different approaches and methods of the ceramic provenance studies, based on the case studies of Hellenistic fine ware and Hellenistic and Late Republican amphorae form Dalmatia.

Join the Discussion

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.